Fundacja poszukuje doświadczonej osoby, najlepiej specjalisty na stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego do prowadzenia naszego magazynu historyczno-naukowego Młody Szreniawa w formie on-line, który chcemy zamienić z wydawnictwa kwartalnego na miesięczne.

Zaznaczamy, że pośród zgłoszonych osób weźmiemy również pod uwagę do składu magazynu w zależności od ich doświadczeń i specjalizacji ukierunkowanych w takiej pracy np. graficy, informatycy, kamerzyści, dziennikarze, poloniści ( ze spec. anglistyki, rustyki, germanistyki), historycy: archeolodzy, archiwiści, znający się nad prawem rewitalizacji oraz technikami budowlanymi zabezpieczającymi obiekty zabytkowe.

Oczekiwania od kandydata na stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego magazynu Młody Szreniawa:
Student, bądź osoba, która:
1. Ukończyła studia lub kursy ze specjalizacją polonistyki bądź dziennikarstwa i posiada doświadczenie podparte certyfikatami, referencjami, innymi dokumentami potwierdzającymi jej umiejętności,
2. Posiadająca doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
3. Zna się na zasadach korekty tekstów, oprogramowaniu przy składaniu wydawnictwa
4. Wiedza takiej osoby musi być szeroka w rozumieniu o historię Polski i ogólnie innych krajów.
5. Znajomość języków obcych w mowie oraz piśmie tj.
– j. angielski,
– j. niemiecki,
– j. rosyjski,
w stopniu bardzo dobrym, podparte ukończonymi kursami
6. Jeżeli nie posiada wiedzy w temacie pracy lub współpracy w organizacjach pozarządowych musi być gotowa na nieodpłatne szkolenia, która poszerzą jej wiedzę w tym temacie.
7. Mile widziane osoby potrafiące pisać projekty pod różne programy z dotacji dla organizacji pozarządowych.
8. Posiadanie własnego laptopa, telefonu i auta.
10. Przygotowana do samodzielnych wywiadów.
Wywiady drogą mailową, przez połączenia na żywo np. skyp, masanger lub ustalonych miejscach z gościem.
9. Pozytywną energię i dużo uśmiechu do realizacji podjętych celów, zadań.
10. Praca we własnym domu lub umówionych miejscach z dobranym zespołem redakcji.
(Fundacja jest na etapie poszukiwania stałej siedziby pod redakcję i archiwum we Wrocławiu, gdzie przeniesie się z Ząbkowic Śląskich).

Forma współpracy, wynagrodzenia:
1. Fundacja podpisuje z taką osobą umowę wolontariacką, wstępnie na rok.
2. Forma finansowa jest omawiana na spotkaniu kwalifikacyjnym po zapoznaniu się z CV, Listem Motywacyjnym, Referencjami, certyfikatami i innymi dokumentami ze zdjęciem profilowym oraz pełnym w ubiorze reprezentacyjnym.

Zgłoszenia prosimy wysyłać z dopiskiem w temacie:
– imię, nazwisko – Kandydat/ka na stan. Zastępcy Red. Naczelnego
pod adres e-mail : fundacjaprzelaskowskich@gmail.com

Fundacja zastrzega, że prowadzenie rozmów zostanie ustalone pod dopasowane terminy dla obu stron od 3 do 11 listopada, aby móc ogłosić wybór.

Łukasz Przelaskowski – Prezes Fundacji i Redaktor Naczelny Młodego Szreniawy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*