Przygotowania do drugiego wydania internetowego kwartalnika historyczno-naukowego Młody Szreniawa na kwiecień 2017 roku.

Informujemy na wstępie, że wywiady do drugiego wydania magazynu zostały przeprowadzone i mieliśmy szansę opublikowania drugiego wydania w kwietniu 2017 roku.

Niestety z powodów od nas niezależnych nastąpiły utrudnienia takie jak:

– zaprzestanie współpracy z poprzednim grafikiem, a tym samym odłożenie na inne wydania pomysłu z komiksem i przygodami Drużyny Młodego Szreniawy

– pojawiły się następnie problemy techniczne z programami i sprzętem komputerowym

Z góry dziękujemy naszym gościom, którzy udzielili wywiadów i przepraszamy, że do tej pory nie mogliśmy ich opublikować, co postaramy się nadrobić po rozwiązaniu naszych technicznych problemów ze sprzętem komputerowym.

Łukasz Przelaskowski – Preses Fundacji i Redaktor naczelny magazynu historyczno-naukowego  Młody Szreniawa