Wyniki badań DNA osoby Łukasz Przelaskowski.

Badania DNA są prawdziwym przełomem w dziejach nauk w tym genealogii dając szerokie możliwości sprawdzenia pochodzenia naszych przodków, gdy zanikają o nich ślady w najstarszych formach zapisu np. archiwach. Najstarsze ślady rodu Przelaskowskich prowadzą do protoplasty Wasyli/Bazyli urodzonego około 1560 roku wraz dwoma synami Samuelem i Konstantym, którzy żyli w nadanych przywielejami przez króla Zygmunta III Wazę we władanie kilkoma miejscowościami w tym Poczynek, 53 km na południe od Smoleńska, w dawnym woj. Smoleńskim. Pozostają więc pytania skąd przybyli i kim byli jego przodkowie?

Read more