Badania DNA są prawdziwym przełomem w dziejach nauk w tym genealogii dając szerokie możliwości sprawdzenia pochodzenia naszych przodków, gdy zanikają o nich ślady w najstarszych formach zapisu np. archiwach. Najstarsze ślady rodu Przelaskowskich prowadzą do protoplasty Wasyli/Bazyli urodzonego około 1560 roku wraz dwoma synami Samuelem i Konstantym, którzy żyli w nadanych przywielejami przez króla Zygmunta III Wazę we władanie kilkoma miejscowościami w tym Poczynek, 53 km na południe od Smoleńska, w dawnym woj. Smoleńskim. Pozostają więc pytania skąd przybyli i kim byli jego przodkowie?

W tym celu prezes Fundacji Rodu Przelaskowski tj. Łukasz Przelaskowski przy pomocy osoby Darafei Praliaskouski z Mińska na Białorusi, jako daleka rodzina postanowili sprawdzić swoje i innych osób noszących nazwisko Przelaskowski wspólne pochodzenie.  Skorzystali z pomocy amerykańskiej firmy 23andMy mającej do dyspozycji odpowiednią wiedzę, doświadczenie i fachowców z laboratoriami. W grudniu 2017 roku zostały wysłane próbki wymazu śliny, a już pod koniec stycznia przyszły wyniki, udostępnione na profilu konta firmy.

Dowiadujemy się m.in., że geny DNA Łukasza Przelaskowskiego i jego przodków mają w sobie:

  • 93,7 pochodzenia Europy Wschodniej,
  • 6-ty lub 5-ty pradziadek żyjący w latach 1740-1830 mógł być Francuzem lub Niemcem z pochodzenia,
  • niezwykle rzadką halogrupę od strony ojca i męskich potomków z przeszłości N-M46 i pochodzi z Mongolii Wewnętrznej, dzisiejsze północne Chiny, a ich przodkowie w ciągu ostatnich 2.000 lat prowadzili ekspansję  przez dno Wołgi i Ural w Rosji docierając do dzisiejszej Europy Wschodniej. Obecnie około 40% północno-rosyjskich mężczyzn i 40% męskich Pomorów, którzy żyją wzdłuż Morza Białego na północno-zachodnim wybrzeżu Rosji, noszą haplogrupę N-M46. Haplogrupę można również znaleźć wśród mężczyzn w krajach bałtyckich i Skandynawii, na zachodnim krańcu jej migracji. N-M46 jest najczęstszą haplogrupą w Finlandii – gdzie wynosi średnio około 60% – i jest bardziej rozpowszechniona we wschodniej części kraju, co stanowi dodatkową wskazówkę, że prawdopodobnie rozprzestrzeniła się tam z Azji. Dochodzi do poziomu wynoszącego nawet 15% w Szwecji i około 10% w północnej Norwegii, co sugeruje, że główny składnik skandynawskiego pochodzenia może pochodzić z Azji, a nie Europy.
  • Podobieństwo haplogrup Łukasza [N-M46] i Darefei [N-M178 i drugie badanie N-M46] jest bardzo duże, potwierdzając pochodzenie dalekich przodków.

W ten oto sposób do badań nad przeszłością historii rodziny pojawiły się nowe układanki puzzli z przeszłości.

Obecnie trwają przygotowania do wysłania próbek najstarszym przedstawicielom noszącym nazwisko Przelaskowski w Polsce.

Zainteresowane osoby szerszymi materiałami z wyników odnosimy bezpośrednio do źródeł badań firmy 23andMy:

  1.  Skład przodków
  2. Haplogrupa matek
  3. Haplogrupa ojcowska
  4. Twoja rodzina DNA