Fundacja Rodu Przelaskowskich poszukuje doświadczonej osoby, najlepiej specjalisty na stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego do prowadzenia naszego magazynu historyczno-naukowego Młody Szreniawa w formie on-line, który chcemy zamienić z wydawnictwa kwartalnego na miesięczne.

Zaznaczamy, że pośród zgłoszonych osób będziemy chcieli dobrać dodatkowo wybraną grupę kandydatów do składu magazynu. Weźmiemy również pod uwagę  ich doświadczenie i specjalizacje podparte wiedzą, pracą, stażami, praktykami, jako np.

  • graficy, informatycy,
  • kamerzyści, dziennikarze, (zamierzamy rozwinąć wywiady do formy nagrań video)
  • poloniści ( ze spec. anglistyki, rustyki, germanistyki),
  • historycy, archeolodzy, archiwiści,
  • znający się nad prawem rewitalizacji oraz technikami budowlanymi zabezpieczającymi obiekty zabytkowe.

Oczekiwania od kandydata na stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego magazynu Młody Szreniawa:
Student, bądź osoba, która:
1. Ukończyła studia lub kursy ze specjalizacją polonistyki bądź dziennikarstwa i posiada doświadczenie podparte certyfikatami, referencjami, innymi dokumentami potwierdzającymi umiejętności,
2. Posiadająca doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
3. Zna się na zasadach korekty tekstów, oprogramowaniu przy składaniu wydawnictwa
4. Wiedza takiej osoby musi być szeroka w rozumieniu o historię Polski i ogólnie innych krajów.
5. Znajomość języków obcych w mowie oraz piśmie minimum dwóch języków poniżej tj.

– j. angielski,
– j. niemiecki,
– j. rosyjski,
w stopniu bardzo dobrym, może być podparte ukończonymi kursami.
6. Jeżeli nie posiada wiedzy w temacie pracy lub współpracy w organizacjach pozarządowych musi być gotowa na nieodpłatne szkolenia, która poszerzą jej wiedzę w tym temacie.
7. Mile widziane osoby potrafiące pisać projekty pod różne programy z dotacji dla organizacji pozarządowych.
8. Posiadanie własnego laptopa, telefonu i auta.
10. Przygotowana do samodzielnych wywiadów.
Wywiady drogą mailową, przez połączenia na żywo np. Skyp, masanger lub ustalonych miejscach z gościem.
9. Pozytywną energię i dużo uśmiechu do realizacji podjętych celów, zadań.
10. Praca we własnym domu lub umówionych miejscach z dobranym zespołem redakcji.
(Fundacja jest na etapie poszukiwania stałej siedziby pod redakcję i archiwum we Wrocławiu lub innym dużym mieście jak Poznań, Kraków, Warszawa, gdzie przeniesie się z Ząbkowic Śląskich).

Zaznaczamy, że wybrana osoba będzie musiała wybrać skład do prowadzonej Redakcji ze wsparciem opiekuna Fundacji.

Forma współpracy:
1. Fundacja podpisuje z taką osobą umowę wolontariacką, ewentualnie staż wstępnie na trzy miesiące dla sprawdzenia przy wydaniu trzech numerów Młodego Szreniawy – a więc już miesięcznie.
2. Forma finansowa jest ustalana indywidualnie po przebytym stażu.

3. W przypadku sprawdzenia osoby i składu Zastępca Redaktora Naczelnego otrzyma propozycję stałej pracy z umową i stabilnym wynagrodzeniem. Skład redakcji otrzyma wstępnie umowy wolontariackie na rok czasu, możliwe także praktyki lub staże.

Zgłoszenia prosimy wysyłać w formie załączników z:

  • CV,
  • Listem Motywacyjnym,
  • Referencjami,
  • certyfikatami,
  • innymi dokumentami ze zdjęciem profilowym w pełnym w ubiorze reprezentacyjnym,

z dopiskiem w temacie wiadomości:
– imię, nazwisko – Kandydat/ka na stan. Zastępcy Red. Naczelnego
pod adres e-mail : fundacjaprzelaskowskich@gmail.com

Prosimy o dopisanie w CV i Liście motywacyjnym klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Fundacja zastrzega, że skontaktujemy się z wybranymi osobami mailowo lub telefonicznie.

Łukasz Przelaskowski – Prezes Fundacji i Redaktor Naczelny Młodego Szreniawy.