Kontakt

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Szreniawa
Rynek 14 lok. 57
57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska

gmina: Ząbkowice Śląskie
powiat: ząbkowicki
województwo: dolnośląskie

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: + 48 782 213 727
E-mail główny: fundacjaprzelaskowskich@gmail.com

E-mail rady fundacji: rada.fundacjaprzelaskowskich@gmail.com

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000474445
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 022247597
Urząd Skarbowy – nr NIP: 887-18-06-816

W przypadku chęci wsparcia finansowo Fundacji prosimy dokonać wpłaty z dopiskiem w temacie DAROWIZNA na poniższe konto:
14 1950 0001 2006 0621 5921 0002 – Bank Pekao