O Fundacji

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa została zarejestrowana 5.09.2013 roku w KRS we Wrocławiu.

Pierwszym zadaniem jest pielęgnacja historii, tradycji i pamięci rodu Przelaskowskich zarówno z przeszłości, jak i z obecnych czasów w formie m.in. wystaw, prezentacji, konkursów, wykładów, wydawniczej zarówno dla młodych i przyszłych pokoleń oraz pod szerokim kątem naukowym.

Drugim ważnym zadaniem Fundacji jest pielęgnacja, renowacja, rewitalizacja obiektów zabytkowych jak zamki, pałace, dworki, kamienice.

Kolejne cele sprowadzają się m.in. do pielęgnacji, rozwoju i promocji kultury.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, osoby prywatne do kontaktu w przypadku chęci współpracy lub pomocy w danych przedsięwzięciach.

Łukasz Przelaskowski – Prezes / Fundator Zarządu Fundacji
Andrzej Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji
Adrian Wojczuk – Sekretarz Zarządu Fundacji
Adam Dubaniewicz – Skarbnik Zarządu Fundacji
Grzegorz Zajączkowski – Przewodniczący Rady Fundacji