Rozliczenia z roku 2014

Uchwała fundacji rp nr 1 do 11 z 29 01 2014

Uchwała rady nr 4 2015 z dnia 15 06 2015

Uchwała rady nr 2 15 z dnia 12 03 2015

Informacje uzupełniające do bilansu fundacji rphs za 2014 rok

Informacje ogólne fundacji rphs za 2014 rok

Rachunek zysków i strat fundacji rphs za 2014

Bilans fundacji rphs za 2014 rok

Uchwała rady fundacji RPhS nr 3 z 15 06 2015

Sprawozdanie merytoryczne do mkidn za 2014