Rozliczenia z roku 2015

Sprawozdanie finansowe, uchwała nr 03/16 Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Uchwała nr 03/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie sprawozdania za 2015 rok.

Sprawozdanie finansowe, Informacje ogólne, s.1 Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Informacje ogólne na dzień 31.12.2015 rok, s.

Sprawozdanie finansowe, Informacje ogólne, s.2 Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Informacje ogólnena dzień 31.12.2015, s.

Sprawozdanie finansowe, Informacje ogólne, s.3 Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Informacje ogólne za 31.12.2015 rok, s. 3

Bilans Fundacji Przelaskowskich sporządzony na dzień 31.12.215 Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Bilans Fundacji Rodu Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa sporządzony na dzień 31.

Rachunek zysków i strat za 2015 rok Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa Sprawozdanie Fundacji Przelaskowskich, Rachunek zysków i strat za 2015 rok.

Informacje uzupełniające do Bilansu z 31.12.2015 roku Sprawozdanie Fundacji Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa, Informacje uzupełniające do Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 rok.